HỖ TRỢ HOÀN THÀNH BTVN

LỊCH BỔ TRỢ LỚP 12

🔺Thứ 5 & Chủ nhật | 19h – 21h30: Online qua Zoom

🔺Tất cả các ngày | 21h31 – 23h: Online qua facebook

ID LỚP HỌC (ZOOM)

ID: 872 430 9369

Pass: 123

Vào lớp học